Holdbar is …

 • duurzaam in het Deens en Noors
 • een club van mensen (leden) die in Antwerpen en omgeving
  • een interesse en ambitie delen om aan de slag te gaan met maatschappelijke transities en duurzame thema’s
  • de stoffige termen transitie en duurzaamheid een uitdagend en plezant gezicht willen geven
  • lange termijn doelstellingen verbinden met de veelheid aan duurzame initiatieven die her en der bestaan maar die aanvaarding, (h)erkenning en opschaling missen
  • een forum bieden voor ontmoeting, reflectie en debat; onder elkaar maar zeker ook met externen
  • actief zijn in diverse sectoren die elk toe zijn aan fundamentele veranderingen
  • door samen te werken ook willen wegen op het maatschappelijke debat
  • niet alles (en vooral zichzelf) altijd even ernstig nemen en dus veel belang hechten aan informele toogmomenten op tijd en stond

Holdbar wil op termijn ook …

 • een fysieke plek zijn: ‘de Holdbar’, waar al het bovenstaande een plaats krijgt
 • een relevante stem in het publieke debat zijn
 • bijdragen tot de vorming van professionals op het vlak van transities en duurzaamheid: de Holdbar academie